Блог О пользователеnarodowy

Регистрация

 

Kontynuacja neo-sanacyjnego kursu w Polsce – Продолжение нео-санацийнoгo курса в Польше


Kontynuacja neosanacyjnego kursu w Polsce – Продолжение неосанацийнoгo курса в Польше  http://narodowy.blog.ru/221350739.html (14.04.2016).

LPR: „Kaczyński zmierza do pozaprawnego przejęcia kontroli nad Państwem, co nazywa się zamachem stanu.” Powyżej: Leon Wyczółkowski, Stańczyk/Szopka (1898).  LPR (ЛПC): „Качиньский стремится к вне законному перехвату контроля над Государством, что называется переворотом.” Выше: Леон Вычулковский, Станьчик/Вертеп (1898). Фото: lenta.ru

Stanowisko Zarządu Głównego LPR w sprawie sytuacji politycznej – Позиция ГУ ЛПC в отношении политической ситуации

Z wielką troską i ogromnym zaniepokojeniem obserwujemy sytuację w Polsce po wyborach prezydenckich i parlamentarnych zakończonych zwycięstwem PiS, którego bolesnym efektem jest doprowadzenie do kryzysu konstytucyjnego, który coraz bardziej odsłania intencję Kaczyńskiego zmierzającego do pozaprawnego przejęcia kontroli nad Państwem, co nazywa się zamachem stanu.

Jako typowy przedstawiciel cywilizacji wschodniej (turańskiej), Kaczyński utożsamia władzę rządową, którą uzyskał i której nikt nie kwestionuje, z władzą nad Państwem, które jest pojęciem znacznie szerszym i obejmuje niezależne instytucje takie jak: sądy, banki, media, uczelnie, Kościół, samorządy, a władza państwowa dzieli się na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą.

Stoimy, zatem jako Państwo, na poważnym rozdrożu, nie tyle ideowym, czy politycznym, ale cywilizacyjnym odnoszącym się do metody budowy naszego życia społecznego. Efekty zaledwie kilkumiesięcznych rządów PiS powinny budzić poważną refleksję wśród odpowiedzialnej części naszego Narodu oraz zmuszać do wyciągnięcia właściwych wniosków.

Uderzenie w Trybunał Konstytucyjny, a więc podniesienie ręki na władzę sądowniczą, likwidacja niezależności prokuratury, likwidacja służby cywilnej, faktyczne zawłaszczenie mediów publicznych, nepotyzm i kumoterstwo w obsadzaniu stanowisk połączone ze zwalnianiem ludzi kompetentnych z szanowanych powszechnie instytucji, tworzenie fałszywego kultu smoleńskiego i upowszechnianie kultu klęsk oraz coraz nowe próby dzielenia Polaków – to owoce, które bardzo boleśnie ukazują styl rządów PiS.

Szczególnie niebezpiecznym i wysoce szkodliwym przejawem władzy PiS jest polityka zagraniczna [*], zupełnie nieodpowiedzialnie izolująca Polskę, narażająca nas na sankcje polityczne i gospodarcze, obniżająca rangę i powagę Polski w świecie.

Ewidentna i wyłączna odpowiedzialność Kaczyńskiego i PiS za powyższy, niekorzystny dla Polski i Polaków stan rzeczy, nie zwalnia opozycji parlamentarnej z rozsądnych i roztropnych działań na rzecz przywrócenia demokratycznych procedur przestrzegania prawa.

Dlatego z wielkim zaskoczeniem i zażenowaniem przyjmujemy naiwne przyjęcie, że samo zaproszenie od Kaczyńskiego, dla liderów opozycji, na spotkanie dialogowe oznaczało jakieś „światełko w tunelu”, czy też wyraz dobrej woli. Ze strony Kaczyńskiego nie było żadnego ustępstwa, czyli spotkanie było wyłącznie jemu potrzebne w celu uwiarygodnienia się wobec opinii publicznej, również zagranicznej, a co gorsze, może być uznane za legitymizację pozaprawnych, niekonstytucyjnych metod sprawowania władzy. W sprawie stosunku władz do Trybunału Konstytucyjnego nic się nie zmieniło.

Z całą mocą stwierdzamy, że warunkiem koniecznym do rozpoczęcia jakichkolwiek rozmów z Kaczyńskim musi być powrót do przestrzegania Konstytucji, a więc zaprzysiężenie trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych zgodnie z Konstytucją oraz wydrukowanie wyroków Sądu Konstytucyjnego. 

Zarząd Główny Ligi Polskich Rodzin

Warszawa, 9 kwietnia 2016 r.

[W skład Zarządu Głównego LPR wchodzą: Witold Bałażak – Prezes, Maciej Giertych – Przewodniczący Kongresu, Zenon Mroczkowski – Przewodniczący Rady Politycznej, Edmund Zając – Wiceprezes, Mirosław Ciechanowski – Skarbnik, Mieczysława Zalewska – Sekretarz, Dariusz Chmiel – członek Zarządu, Grzegorz Dębski – członek Zarządu, Andrzej Dorszewski – członek Zarządu, Maria Sendecka – członek Zarządu, Antoni Sosnowski – członek Zarządu. Za: http://www.lpr.pl/pl/wladze/ (13.04.2016).]

Źródło: http://www.lpr.pl/2016/04/13/stanowisko-zarzadu-glownego-lpr-w-sprawie-sytuacji-politycznej/ (13.04.2016).

Prezes Witold Bałażak i prof. Maciej Giertych na posiedzeniu Rady Politycznej LPR (08.04.2016).  Президент Витольд Балажак и проф. Мачей Гертых на заседании Политсовета ЛПC (Лига польских семей, польск. Liga Polskich Rodzin, LPR – национально-консервативная партия в Польше, в 2006-2007 гг. входящая в состав правительства Ярослава Качиньского). Фото: fbcdn.net 

Dalszy ciąg sanacyjnych porządków – Продолжение санацийных чисток

Od ostatniej „Opoki w Kraju” [nr 89(110) z grudnia 2015 r.] mamy dalsze dowody sanacyjnych metod w rządzeniu Polską przez PiS.

To, że nowa władza zmienia osoby na kierowniczych stanowiskach nikogo nie dziwi, ale sposób w jaki to się dokonuje jest charakterystyczny. W dniu 18.XII.2015 mieliśmy napad urzędników Ministerstwa Obrony Narodowej na centrum kontrwywiadu NATO o godz. 1.30 w nocy. W ramach [tej] operacji zainstalowano nowe władze. Czy nie można było tego dokonać w sposób bardziej kulturalny? Czy była obawa, że stara władza będzie ukrywać jakieś papiery przed nową? To traktowanie poprzedników jako złoczyńców. Element zamachu stanu.

Według nowych porządków prawo zaczyna działać wstecz. Nowe decyzje o Trybunale Konstytucyjnym przekreślają jego wcześniejsze decyzje.

Sprawy zamiast rozwijać się organicznie są załatwiane mechanistyczne. Decyzje o TK są wymyślane apriorystycznie. Zupełnie brak aposterioryzmu – analizy dotychczasowej sytuacji. Bez wystarczających konsultacji, bez zasięgnięcia opinii specjalistów, w trybie nagłym wprowadzane są zmiany dalekosiężne, wręcz przepychane kolanem w Sejmie, Senacie i błyskawicznie podpisywane przez prezydenta i publikowane.

To samo dotyczy ustaw o mediach publicznych (szefów będzie mianował minister skarbu), o podatku bankowym (wyniesie 0,44 % rocznie od wartości aktywów), o policji (prawo podsłuchu i inwigilacji internetu), nowela o służbie cywilnej (skasowano konkursy na stanowiska) i innych. Wszystko przepychane szybko, bez ekspertyz, bez uwzględniania poprawek opozycji – byle zdążyć przed nowym rokiem.

Ze służbą cywilną jest tak w krajach demokratycznych, że ona trwa, podczas gdy zmieniają się ministrowie, wiceministrowie i sekretarze stanu. Pracownicy służby cywilnej to fachowcy w określonych dziedzinach. Zainwestowali swe życiorysy w poznanie pewnych specjalności i swoją wiedzą służą zmieniającym się rządom. Tymczasem PiS potraktowało ich jak pracowników na umowach śmieciowych, na umowach zlecenie. Jednym ruchem całą służbę cywilną zwolniono z pracy i powołuje się nową pod upodobania partii rządzącej. Oczywiście, będzie z tego bałagan we wszystkich resortach. Gdyby przy okazji zredukowano biurokrację, to byłby z tego jakiś pożytek, ale na to się nie zanosi.

Ustawa o policji daje służbom mundurowym i specjalnym szeroki wachlarz możliwości pozyskiwania i gromadzenia prywatnych danych dotyczących Polaków. Z jakiej racji? W demokracji funkcjonuje zasada, że obywatel nie jest inwigilowany chyba, że jest podejrzenie, że popełnił jakieś przestępstwo. Inwigilacja prewencyjna to tak jak zastosowana przez Mariusza Kamińskiego prowokacja łapówkowa wobec Leppera o nic nie podejrzanego (za co Kamiński został skazany na więzienie, ale prezydent go ułaskawił). Oto normy PiS-owskie.

Wymiana personalna dokonuje się na ogromną skalę w administracji, mediach, służbach mundurowych itd. Ostatnio zwolniono doświadczonych kierowników stadnin koni w Janowie Podlaskim i Michałowie. Po co? Nie ceni się ludzi z doświadczeniem, coś potrafiących, samodzielnie myślących i działających. Mają być posłuszni nowej władzy. Mają się jej bać – bać, że stracą posadę. Polski nie stać na utratę tych wszystkich zwalnianych. Stanowią pewną wartość. Chodzi o obóz ludzi myślących, a nie działających na rozkaz. Sanacja pod hasłem walki z „sejmokracją” siłą obaliła rządy ludzi może skłóconych, błądzących, ale zatroskanych o Polskę i jej służących. Zastąpiła ich aparatczykami po wojskowemu posłusznymi „jedynie mądremu”. Komendant wie lepiej!

Rząd sam zwrócił się do Komisji Weneckiej o opinię. Skoro okazuje się, że nie jest ona przychylna rządowi – próbuje się ją ignorować. Jest to postawa sugerująca własną mocarstwowość i brak potrzeby liczenia się z opinią zagranicy. Na to mogą sobie pozwolić USA, Chiny czy Rosja, ale nie kraj wielkości Polski [*].

Prof. Maciej Giertych

Źródło: „Opoka w Kraju” nr 90(111), marzec 2016 r. http://opoka.giertych.pl/owk_90.htm

 

Czy PiS uprawia „mocarstwową” politykę zagraniczną, bez liczenia się z opinią Zachodu? Za czasów sanacji było zupełnie inaczej.  Ведёт ли Право и Cправедливость „великодержавную” внешнюю политику, без подсчета с мнением Запада? Во время санации было совсем по-другому. Фото: radikal.ru/nbr

------
[*] – Trudno powiedzieć, czy PiS uprawia „mocarstwową” politykę zagraniczną, bez liczenia się z opinią Zachodu (a zwłaszcza USA), gdyż szczegóły tej polityki znane są tylko wąskiemu gronu wtajemniczonych, a masy muszą zadowalać się ogólnikiem, że „nie ma dzisiaj zasadniczych sprzeczności na scenie politycznej co do kierunków, w jakich powinniśmy podążać i powinna być realizowana nasza polityka”:

„W środę [09.03.2016] odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, któremu przewodniczył prezydent Andrzej Duda. Tematem spotkania były główne, aktualne problemy związane z bezpieczeństwem kraju. (…) [Prezydent] Zwrócił uwagę, że spotkanie było objęte klauzulą tajności, wobec czego nie może ujawniać szczegółów. (…) Prezydent podkreślił fakt, że w podstawowych sprawach związanych z bezpieczeństwem Polski stanowisko całej sceny politycznej jest absolutnie jednorodne. – Jeżeli chodzi o  kierunki, w jakich powinniśmy podążać i powinna być realizowana nasza polityka, nie ma dzisiaj zasadniczych sprzeczności na scenie politycznej – dodał.
(…)
W spotkaniu wzięli udział premier Beata Szydło oraz szefowie wszystkich ugrupowań politycznych reprezentowanych w parlamencie: PiS – Jarosław Kaczyński, PO – Grzegorz Schetyna, Kukiz'15 – Paweł Kukiz, Nowoczesna – Ryszard Petru i PSL – Władysław Kosiniak-Kamysz.

W skład RBN wchodzą także: marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska oraz sekretarz Rady, szef BBN Paweł Soloch.”
 
Źródło: Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,147,posiedzenie-rady-bezpieczenstwa-narodowego.html - wklej link do wyszukiwarki / скопируйте ссылку в поиск: prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,147,posiedzenie-rady-bezpieczenstwa-narodowego.html (09.03.2016). – Przyp. (nbr).

Zob. także/См. также:

Niech żyje NATO! Co wy na to? Да здравствует НАТО! Что вы на это? http://narodowy.blog.ru/221441875.html (26.05.2016).

Jak pokonać neosanację? Как победить нeоcанацию? http://narodowy.blog.ru/221430979.html (22.05.2016).

Proamerykańska neosanacja w Polsce. Проамериканскaя неосанация в Польше http://narodowy.blog.ru/220668979.html (15.12.2015).

Sanacja/Санация (Польша): https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanacja


 

Для ответа с цитированием необходимо
выделить часть текста исходной записи